2012-07-02: Gummiboot - program rozruchowy dla UEFI Secure Boot

poniedziałek, 2 lipca 2012

Pracownicy Red Hata - Kay Sievers i Harald Hoyer napisali Gummiboot - nowy program rozruchowy UEFI Boot Manager. Przedstawione na profilu Google+ przez Lennarta Poetteringa, narzędzie o wielkości poniżej 64KB potrafi automatycznie wykryć ustawienia jądra, nie potrzebuje żadnych plików konfiguracyjnych, ani infrastruktury użytkownika. Gummiboot, po niemiecku znaczy - gumowy ponton i został wydany w tym samym dniu, co GRUB 2.0.

Informatyka

InformatykaInternetOprogramowanie

GoogleLinuxMicrosoftOpenOffice.org

W przeciwieństwie do niego, Gummiboot działa jedynie z systemami EFI. Poettering zaproponował projekt, w którym boot loader powinien być używany przez dystrybucje Linuksa, gdzie wsparcie bezpiecznego uruchamiania UEFI, będzie wymagać podpisanego programu rozruchowego. Wsparcie jest planowane zarówno przez Red Hat jak i Canonical, ale obecnie nie planują wykorzystać gummiboota.

Gummiboot potrafi uruchomić inne programy ładujące i jest automatyczne konfigurowalny, w przeciwieństwie do tworzenia i edytowania plików konfiguracyjnych. Dzięki zaangażowaniu Poetteringa, narzędzie posiada również funkcje zintegrowane z systemem. Wydajność programu może być sprawdzona przez program po, czym system będzie przekazywać dane o tym, jak dużo czasu minęło, w poszczególnych etapach procesu uruchamiania.

Gummiboot jest na licencji LGPL v2.1 i możne być pobrany z repozytorium Git freedesktop.org

Źródła

edytuj