2012-06-26: UE wstrzymała finansowanie polskich projektów informatycznych ze względu na nadużycia

wtorek, 26 czerwca 2012

Głównym tematem posiedzenia Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów 20 czerwca była kwestia odblokowania środków unijnych na realizację projektów 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Unia Europejska wstrzymała finansowanie naszych dużych projektów informatycznych ze względu na wykryte nadużycia w kilku z nich. Strona polska przygotowała już plan naprawczy (Remedial Action Plan).

Pod koniec maja trafił on – zgodnie z ustaleniami – do Komisji Europejskiej. Do końca czerwca ma przekazać stronie polskiej swoje ewentualne uwagi i komentarze. Wiadomo jednak, że wstępnie Komisja oceniła plan pozytywnie.

Do 21 czerwca beneficjenci wszystkich projektów 7. osi zostali zobowiązani do dostarczenia dodatkowych informacji dla KE. Dotyczą one m.in.:

  • stosowanych procedur antykorupcyjnych,
  • wskazania lub wyliczenia korzyści i oszczędności dla administracji w związku z prowadzonymi projektami,
  • przedstawienia dokładnej liczby osób tworzących zespoły projektowe i wskazania stopnia ich zaangażowania w przedsięwzięcia,
  • odniesienia się do zastrzeżeń stawianych w raporcie Państwo 2.0,
  • przedstawiania szczegółów zlecania określonych zadań podmiotom zewnętrznym – dostawcom systemów, ich wykonawcom, firmom doradczym itp.

Jak poinformował członków Komitetu dyr. Rafał Poździk z Departamentu Funduszy Strukturalnych MAC, Komisja będzie szczególnie uważnie przyglądać się zamówieniom publicznym zrealizowanym z wolnej ręki, bo tu – jak się okazało – mogło dochodzić do nadużyć.

Wśród projektów, do których Komisja ma zastrzeżenia, są m.in. projekt nowego dowodu osobistego pl.ID (propozycja modyfikacji projektu po przedstawieniu nowych założeń), projekty prowadzone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (trzeba wskazać sposoby uwzględnienia rekomendacji i zastrzeżeń UZP i NIK), projekty Ministerstwa Finansów (trzeba uzasadnić przetargi z wolnej ręki).

Zobacz też edytuj

Źródła edytuj