2012-06-26: Boni rozmawiał z komisarz UE ds. agendy cyfrowej o projekcie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego

wtorek, 26 czerwca 2012

Minister Michał Boni rozmawiał z komisarz Kroes o projekcie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, który wprowadzi do krajowego porządku prawnego zapisy pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej. Przedstawił projekt i poinformował, że na początku lipca będzie on przedmiotem obrad Rady Ministrów. Należy zakładać, że wczesną jesienią projekt zostanie uchwalony przez Sejm i Senat. Opóźnienia we wdrażaniu pakietu dyrektyw groziły nam karami finansowymi ze strony Unii. Zdaniem Boniego przyjęty harmonogram pozwoli ich uniknąć.

Minister Boni przedstawił również plan prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który m.in. wprowadzi do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy audiowizualnej 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. 4 lipca kończą się otwarte konsultacje społeczne i resortowe projektu i będzie on przedmiotem prac Rady Ministrów, aby jesienią można było go przesłać do parlamentu.

MAC będzie co tydzień informował o postępie prac i realizacji harmonogramów, tak aby widać było, że są szybko i konsekwentnie realizowane.

Rozmowa z komisarz Kroes dotyczyła też Planu Naprawczego dotyczącego projektów informatycznych finansowanych w ramach 7. Osi unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Boni przedstawił też efekt wspólnych prac komisji przeglądowej przedstawicieli Komisji Europejskiej, MAC i realizatorów projektów. Jak wiadomo, Komisja Europejska zablokowała finansowanie projektów z powodu nieprawidłowości w kilku z nich. Min. Boni powiedział, że wypełniamy zalecenia, a uzupełniony plan będzie przedstawiony KE zgodnie z harmonogramem, według którego jesienią można by było odblokować wstrzymane przez Komisję środki.

Minister wyjaśnił, iż postulatem Komisji jest wpisanie do Planu m.in. dodatkowych zasad - wzmacniających przejrzystość w regulaminach projektów, zapewniających odpowiednią liczbę osób do ich realizacji, a także częstszy monitoring opóźniających się projektów.

Boni podkreślił, że opóźnienia Polski we wdrożeniu dyrektyw audiowizualnej i o łączności elektronicznej nie ma wpływu na realizacje projektów unijnych w ramach 7 i 8 osi POIG.

Minister i komisarz poświęcili także uwagę zagadnieniom Narodowego Planu Szerokopasmowego. Minister Boni zaznaczył, że jest to jeden z priorytetów założeń cyfryzacji w Polsce, a dzięki dostępowi do szybkiego internetu szybszy będzie rozwój społeczno-gospodarczy wielu regionów kraju, co zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność cyfrową Europy Środkowej. MAC podejmuje liczne inicjatywy w tej dziedzinie – od legislacyjnych, przez wsparcie samorządowych projektów szerokopasmowych i budowy kompetencji cyfrowych obywateli po tworzenie narzędzi strategicznego planowania rozwoju dostępu do internetu.

Minister przedstawił komisarz Kroes raport „Polska 2.0 nowy start dla e-administracji” dodając, że to naprawdę nowe spojrzenie na administrację i cyfryzację, która zmieni realizację wielu projektów przez otwarte i przejrzyste podejście do nich.

Omawiając projekty zwiększające dostęp do nowoczesnych technologii cyfrowych minister przedstawił program „Cyfrowa szkoła”, który ma być m.in. podstawą do ożywienia oświaty i zbliżenia szkoły do świata cyfrowego młodszych pokoleń.

Zobacz też

edytuj

Źródła

edytuj