2012-06-21: Defend Innovation - nowy projekt EFF na zmianę systemu patentowego

Electronic Frontier Foundation, to organizacja pozarządowa mająca na celu walkę o wolności obywatelskie (takie jak prawo do anonimowości, prywatności i wolności słowa) w elektronicznym świecie. W świecie zdominowanym przez patenty na oprogramowanie i trolle patentowe EFF wystąpiło z projektem Defend Innovation, który ma na celu zmianę obecnego systemu.

Informatyka

InformatykaInternetOprogramowanie

GoogleLinuxMicrosoftOpenOffice.org
piątek, 22 czerwca 2012

Sprawa jest o tyle poważna, gdyż obecnie patenty straciły swoją pierwotną formę, mającą za zadanie chronić i promować innowacyjność. Stały się natomiast groźną bronią na konkurencję rynkową oraz skuteczne hamowanie innowacji. EFF zauważała problem od dłuższego czasu i przygotowało kilka postulatów na naprawę obecnego kształtu:

  • krótszy okres życia patentu - skrócić go do 5 lat, zamiast obecnych 20
  • jeżeli dany patent jest zły lub nie ma naruszenia prawa, troll patentowy powinien ponosić wszelakie koszta procesu
  • osoba zgłaszająca patent, powinna posiadać przykładowy działający kod aplikacji
  • naruszający patent, którzy wymyślili go niezależnie, powinni być uwalniani od odpowiedzialności
  • patenty i licencje powinny być dostępne publicznie od zaraz. Właściciele patentów powinni być zobowiązani do ich aktualizowania
  • prawo powinno ograniczać szkody, wyrządzane przez osobę lub firmę, która posiada wiele patentów z danej dziedziny
  • Kongres powinien zrobić rozeznanie, czy patenty na oprogramowanie są aktualnie potrzebne, patrząc z punktu ekonomii

Źródła

edytuj