2012-06-19: Błąd md/RAID w jądrze Linux

Neil Brown odkrył błąd w macierzach md/RAID w jądrze Linuxa. Błąd jest o tyle poważny, iż nie niszczy samych danych, ale utrudnia bardzo dostęp do nich. Narażone na niego są: Linux 3.0.26.0-7, Ubuntu-3.2.0-22.35, Linux 3.2.14, Linux 3.2.15, Linux 3.2.16, Linux 3.3.1, Linux 3.3.2, Linux 3.3.3, Linux 3.4-rc1 oraz Linux 3.4-rc5. Natomiast zostało to naprawione w: Linux 3.0.31-0.9, Ubuntu-3.2.0-24.38, Linux 3.2.17, Linux 3.3.4 oraz Linux 3.4.

Informatyka

InformatykaInternetOprogramowanie

GoogleLinuxMicrosoftOpenOffice.org
wtorek, 19 czerwca 2012

Błąd pojawi się, jeżeli wykonamy zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu. W tym momencie zostaną usunięte najważniejsze informacje z metadanych, które były składowane na dyskach: poziom, chunk size, liczba urządzeń, data_offset, rola każdego z tych urządzeń w tablicy i niewykluczone, że jeszcze coś innego. Jedynym sposobem ich odzyskania, jest pamiętanie wszystkiego lub zrobienie kopii zapasowej konfiguracji mdadm.conf.

Luka zadziała w przypadku zamknięcia systemu lub gdy macierz jest częściowo ustawiona, ale nie uruchomiona. Typową sytuacją jest początek konfiguracji lub dodawanie innego urządzenia. Jeżeli macierz działa, to możemy czuć się po części bezpieczni, o ile pozostanie to w takim stanie.

Źródła

edytuj