2011-03-24: Mozilla wydała Firefoksa 4.0 i zapowiada 16-tygodniowy cykl wydawniczy

czwartek, 24 marca 2011

22 marca 2011 roku wydano nową wersję przeglądarki internetowej Mozilla Firefox oznaczoną numerem 4.0. Prace nad czwartą wersją Firefoksa trwały 1 rok 8 miesięcy i 6 dni. Jednocześnie fundacja przedstawia plany odnośnie przyszłych wydań swojej przeglądarki. Według harmonogramu sformułowanego na początku tego roku, Mozilla zaplanowała jeszcze trzy duże wydania Firefoksa w 2011 roku, osiągając tym samym wersję oznaczoną numerem 7.

Informatyka

InformatykaInternetOprogramowanie

GoogleLinuxMicrosoftOpenOffice.org

Nowa wersja przeglądarki WWW jest oparta na platformie Gecko 2.0 i cechuje się sześciokrotnie wydajniejszą obsługą JavaScriptu względem poprzedniego wydania, nowymi możliwościami przydatnymi twórcom witryn i dodatków, takimi jak: obsługa sprzętowej akceleracji i technologii HTML5, a także kompletnie przebudowanym interfejsem użytkownika.

Charakterystyka Firefoksa 4.0

edytuj
 • Jest dostępny w ponad 80 języka
 • Korzysta z JägerMonkey, 6-krotnie szybszego niż w wersji 3.6 silnika JavaScript
 • Obsługuje nagłówki Do Not Track („DNT”), które pozwalają użytkownikom blokować reklamy behawioralne
 • Firefox Sync jest teraz domyślnym składnikiem przeglądarki, pozwalającym na bezpieczne synchronizowanie danych użytkownika pomiędzy wieloma komputerami i urządzeniami mobilnymi
 • Niektóre operacje związane z renderowaniem grafik są przyśpieszane sprzętowo z wykorzystaniem Direct3D 9 w Windows XP, Direct3D 10 w Windows Vista i Windows 7 oraz OpenGL w Mac OS
 • Przyśpieszenie sprzętowe Direct2D jest domyślnie włączone dla użytkowników systemu Windows 7
 • WebGL jest włączone na wszystkich obsługiwanych platformach wyposażonych w kompatybilne karty grafiki i aktualne sterowniki
 • Natywna obsługa wideo HD HTML5 w formacie WebM także jest przyśpieszana sprzętowo na kompatybilnych systemach i urządzeniach
 • Przycisk Firefox w systemach Windows Vista i Windows 7 ma odświeżony wygląd (istnieje możliwość przywrócenia pełnego paska menu)
 • Domyślnie pasek kart jest widoczny na górze w systemach Windows, Mac OS X i Linux (istnieje możliwość przywrócenia dawnego położenia paska kart)
 • Użytkownicy mogą szukać i przełączać się pomiędzy kartami z poziomu paska adresu
 • Przyciski stop i odśwież zostały połączone w jeden przycisk w systemach Windows, Mac OS X i Linux
 • Pasek zakładek w domyślnym widoku przeglądarki został zastąpiony przyciskiem Zakładki (istnieje możliwość przywrócenia pełnego paska zakładek)
 • Użytkownicy mogą przekształcać zwykłe karty w karty aplikacji korzystając z opcji Przypnij jako kartę aplikacji w menu kontekstowym kart
 • Odświeżono wygląd domyślnej strony domowej
 • Przebudowano mechanizm przechowywania zakładek i historii przyśpieszając działanie zakładek i skracając czas uruchamiania przeglądarki
 • Zmniejszono liczbę operacji wykonywanych podczas skomplikowanych animacji poprzez usprawnienie przechowywania obiektów dla poszczególnych kart
 • Przebudowano Menedżera dodatków
 • Usprawniono lub dodano obsługę ligatur, kerningu i różnych krojów czcionek OpenType
 • Twórcy witryn internetowych mogą korzystać z animacji CSS Transitions
 • Poprawiono responsywność i przewijanie zawartości okna dzięki systemowi warstw retained layers
 • Zmieniono sposób rejestracji komponentów XPCOM w celu przyśpieszenia uruchamiania przeglądarki i izolacji procesów
 • Opracowano nowe API i wygląd Menedżera dodatków
 • Znacznie usprawniono API odpowiedzialne za obsługę JS-ctypes i niektórych funkcji rozszerzeń operujących na interfejsie
 • Twórcy witryn mogą zmieniać adresy URL bez przeładowywania stron korzystając z HTML History API
 • Usprawniono renderowanie stron za pomocą lazy frame construction
 • Link history lookup jest wykonywane asynchronicznie, aby poprawić responsywność aplikacj w czasie wczytywania stron WWW
 • Zmieniono sposób obsług selektorów CSS :visited by zablokować wykradanie danych o wcześniej odwiedzonych adresach URL
 • Twórcy witryn mogą odwoływać się do zdarzeń dotykowych w Firefoksie dla Windows 7
 • Zoptymalizowano operacje na dużych wartościach numerycznych w JavaScript

Co dodano

edytuj
 • nowy parser HTML5
 • obsługę wielu elementów HTML5
 • eksperymentalne API pozwalające na jeszcze wydajniejsze animacje w JavaScript
 • obsługę właściwości HTML5 video „buffered”
 • częściową obsługę animacji CSS Transitions
 • obsługę modelu animacji Core Animation dla Mac OS X. Wtyczki wykorzystujące model rysują elementy szybciej i bardziej wydajnie
 • obsługę HTML5 Forms API, dzięki którym łatwiej tworzyć i walidować webowe formularze
 • obsługę propozycji Audio Data API
 • obsługę bezpiecznego protokołu HSTS, zezwalającego witrynom na ładowanie danych tylko z wykorzystaniem szyfrowania SSL
 • nową funkcję Panorama, która odpowiada za grupowanie kart, zarządzanie, podgląd wszystkich i wygodne przełączanie się pomiędzy różnymi grupami kart
 • ochronę przed awariami wtyczek Adobe Flash, Apple Quicktime i Microsoft Silverlight w wersjach dla systemów Windows, Linux i Mac OS X

Development Process – krótkie cykle wydawnicze

edytuj

Dokument Development Process, w którym zawarto informacje o skróceniu cyklu wydawniczego, jest wczesnym szkicem i należy go traktować jako propozycję, a nie plan docelowy. Opisuje on 16-tygodniowy cyk wydawniczy, w czasie którego poprawki będą spływać do kodu w kilku etapach. Wieloetapowy proces przypomina model rozwoju Chrome’a. Nowy kod będzie w pierwszej kolejności włączany do mozilla-central, po ustabilizowaniu nowych funkcji kod zostanie włączony do repozytorium experimental i beta.

Poszczególne poziomy rozwoju będą obsługiwane przez różne repozytoria. Funkcje będą musiały być implementowane w przedziałach tak, by Mozilla mogła szybko włączać poszczególne funkcje oznaczone jako gotowe do finalnego wydania. Według szacunków Mozilli nocne wydania rozwojowe z gałęzi mozilla-central będą testowane przez grupę około 100 000 programistów Firefoksa i współpracowników gotowych stawiać czoła wadliwemu działaniu pewnych funkcji i częstym zmiano interfejsu.

Wydania eksperymentalne będą testowane przez grupę liczącą około 1 miliona użytkowników, w szczególności Web-deweloperów chcących przetestować obsługę standardów oraz twórców dodatków dla Firefoksa chcących sprawdzić nowości w API przeglądarki. Wydania oznaczone jako beta, będą przeznaczone do ogólnych testów. Mozilla szacuje grupę testerów tego typu wersji na co najmniej 10 milionów użytkowników. Obecnie liczba użytkowników wszystkich wersji rozwojowych jest znacznie mniejsza niż zakładana przez Mozillę w szkicu Development Process.

Nie do końca jasny jest zakładany wzrost liczby testerów kompilacji dystrybuowanych przez kanały nightly, experimental i beta. Dla porównania, w listopadzie ubiegłego roku, Mozilla pokazała diagram, na którym widać 20 000 testerów wersji nightly, 800 000 beta-testerów Firefoksa 4 i około 400 milionów użytkowników. Na razie nie znana jest przyczyna tych rozbieżności, jednak na etapie planowania mogą wynikać z wielu powodów, jakie Mozilla ujawni w przyszłości.

Mozilla zdecydowała się już na przejście z półautomatycznych aktualizacji (wykrywanie i pobieranie, ale instalacja po potwierdzeniu przez użytkownika) na zautomatyzowane, ciche aktualizacje zawierające małe poprawki dla Firefoksa 4. Niemniej użytkownicy będą mieli możliwość przełączenia się w tryb ręcznych aktualizacji.Źródła

edytuj