2011-01-26: Ruda Śląska: postępowanie sądowe wobec śląskich squatersów

środa, 26 stycznia 2011
Śląsk

24 stycznia odbyła się kolejna rozprawa oskarżonych o włamanie z zamiarem kradzieży i wyrządzenie szkód w wysokości 250 zł, śląskich aktywistów. Na wcześniejszych rozprawach wszyscy świadkowie zgodnie zeznali, że do budynku tego na przestrzeni ostatnich 15 lat (od kiedy opustoszał) wielokrotnie włamywano się w celach rabunkowych.

Według zeznań szkody w postaci wyrwanej kraty zabezpieczającej i wybitego okna, które były przedmiotem rozprawy, zostały wyrządzone wcześniej. Postawiony zarzut jest nieprawidłowy zarówno pod względem wyrządzonych szkód, jak i włamania z zamiarem kradzieży, o którym nie może być mowy w momencie kiedy oskarżeni nie pokonali żadnej przeszkody.

Squatersi nadali wiarygodności swoim zamiarom poprzez obecnie prowadzoną animację kulturalną w ramach legalnie funkcjonującego Autonomicznego Domu Kultury „Berza”, co zostało dołączone do materiału dowodowego sprawy. Sąd zaproponował przekwalifikowanie czynu na zakłócanie miru domowego, na co przystali oskarżeni.

Wyrok zostanie ogłoszony 28 stycznia w sądzie rejonowym w Rudzie Śląskiej.

Źródła edytuj

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa śląskiego
 
Wikinews
 

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie śląskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i Rybnika
pozostałych miejscowości