Otwórz menu główne

2010-06-20: Rozpoczęła się I tura wyborów prezydenckich

Polska
Wybory urna polska.png
niedziela, 20 czerwca 2010

Od godziny 6 otwarte są lokale wyborcze, ich zamknięcie planowane jest na godzinę 20. Do tej pory nie odnotowano incydentów, które skłoniłyby Państwową Komisję Wyborczą do przedłużenia głosowania i ciszy wyborczej.

Do godziny 8. rano głosowało 1,87 proc. Polaków. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Ropa, znajdującej się w powiecie gorlickim w Małopolsce - do godziny 8. głos oddało tam prawie 9 proc. uprawnionych do głosowania.

Stwierdzono kilka uchybień i przypadków zakłócania ciszy wyborczej, nie są one jednak dla PKW podstawą do przedłużania głosowania. W Radomiu komisja wyborcza nie dysponowała poprawną pieczęcią i lokal otwarto 10 minut po godz. 6., jednak do tego czasu nie pojawił się żaden chętny do głosowania. W Gdańsku przewodniczący komisji zabrał pieczęć komisji w sobotę do domu i komisja musiała wybrać nowego, natomiast w Szczecinie sam przewodniczący zrezygnował ze swojej funkcji.

Głosowanie otrwa w godzinach 6:00–20:00. W przypadku nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów zostanie, zgodnie z Konstytucją, przeprowadzone 2 tygodnie później (czyli 4 lipca) ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyć będzie 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce, zgodnie z art. 8b ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczony będzie kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania (II tury) odracza się o dalszych 14 dni, czyli do 18 lipca 2010.

Prawo do głosowania będą mieć wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych).

KandydaciEdytuj

Zobacz teżEdytuj

ŹródłaEdytuj