2009-01-15: Chińska gospodarka trzecia na świecie, niemiecka czwarta

czwartek, 15 stycznia 2009

Nasi zachodni sąsiedzi utracili tytuł trzeciej największej gospodarki świata na rzecz Chin. Takie wnioski wypływają ze zrewidowanych danych o stopie wzrostu gospodarczego w Chińskiej Republice Ludowej w 2007 roku.

PKB Chin (1952-2005)

Gospodarka Państwa Środka powiększyła się w 2007 r. o 13 proc., o 1,1 pkt proc. więcej, niż dotychczas szacowano - taki komunikat wydał urząd statystyczny w Pekinie.

Tym samym produkt krajowy brutto (PKB) Chin sięgał na początku ubiegłego roku 3,38 bln dol. Zaś PKB Niemiec wynosił 3,32 bln dol. Obecnie różnica ta jest przypuszczalnie jeszcze większa. W 2008 r. największa gospodarka Europy rozwijała się bowiem w tempie 1,3 proc., zaś azjatycki gigant w tempie około 9 proc.

Już w 2005 roku chińska gospodarka wyprzedziła pod względem wielkości Francję i Wielką Brytanię. Większy PKB niż Chiny mają obecnie tylko Japonia i USA.

Choć w ciągu 30 ostatnich lat Chiny potrafiły wydobyć z ubóstwa 300 milionów osób, nadal PKB na jednego mieszkańca jest bardzo niski. Przed weryfikacją danych o stopie wzrostu gospodarczego w 2007 r., Chiny pod względem dochodu per capita były dopiero na 132. miejscu na świecie - wynika z danych Banku Światowego. Według tego kryterium Niemcy są ponad dziesięciokrotnie bogatsze niż Chiny.

Źródła

edytuj