2008-09-20: GE i Google łączą siły

Podczas konferencji Google Zeitgeist 2008, Jeffrey R. Immelt, CEO GE oraz Eric Schmidt, CEO Google ogłosili nawiązanie partnerskiej współpracy firm GE i Google.

Google
sobota, 20 września 2008

Jej celem jest stworzenie nowoczesnego systemu generowania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, zwanego inteligentną siecią energetyczną (smart grid), oraz przystosowanie go do obsługi elektrycznych środków transportu nowej generacji.

Firmy GE i Google zajmą się technologiami wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej oraz popularyzacją pojazdów elektrycznych typu plug-in. W pierwszym etapie współpraca obu firm skupi się na następujących obszarach:

  • Wytwarzanie na skalę przemysłową energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pozwalającej na uzyskanie energii ze źródeł geotermalnych,
  • Stworzenie oprogramowania, urządzeń kontrolnych i pakietu usług umożliwiających popularyzację pojazdów elektrycznych typu plug-in (ładowanych bezpośrednio z gniazdka elektrycznego).
  • Planowanie i rozmieszczanie mocy przesyłowych w sposób umożliwiający wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych systemów generowania energii odnawialnej na dużą skalę oraz zapewnienie potrzebnych na to środków finansowych;
  • Utworzenie i uruchomienie inteligentnej sieci elektroenergetycznej, która ułatwi przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i użytkownikom końcowym efektywniejsze zarządzanie energią oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji.

Źródła edytuj

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „GE i Google łączą siły”, którego autorem jest Michał Rogowicz, opublikowanego w serwisie Media2 (więcej informacji).