2008-07-01: Akta Komisji Weryfikacyjnej WSI przewiezione do siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Znajdujące się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego akta Komisji Weryfikacyjnej WSI zostały przewiezione do siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Jan Olszewski uznał, że wywóz dokumentów był bezprawny.

wtorek, 1 lipca 2008

„Przeprowadzka” dokumentów odbyła się bezproblemowo, operacji nie zakłóciły rzekome napięcia pomiędzy BBN, a SKW. Rzecznik MON zaprzeczył wszystkim domniemaniom odnośnie konfliktu między obiema organizacjami. Podkreślił, że funkcjonariusze SKW zostali przyjęci przez BBN i bez żadnych problemów wydano im dokumenty.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI Jan Olszewski zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie bezprawnego przewiezienia dokumentacji dotyczącej żołnierzy byłego WSI. Podkreślił, iż przewiezienie dokumentów uniemożliwi komisji przedstawienie sprawozdania z dokonanych przez nią prac.

Źródła edytuj