2007-11-29: Edward Siarka: „Uważam, że rząd nie będzie funkcjonować pełne cztery lata”

czwartek, 29 listopada 2007

Wywiad z Edwardem Siarką, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadził Arkadiusz Szymczyk - dziennikarz e-polityki.


Panie pośle jako członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jak Pan ocenia tezy związane z tą dziedziną zawarte w expose premiera Donalda Tuska?

Muszę powiedzieć, że przemówienie premiera Tuska było wyjątkowe, ponieważ trwało aż trzy godziny i nie zawierało konkretów. Było ciekawe w odbiorze, ale jednak w swoim pierwszym wystąpieniu premier powinien przedstawić kierunki działań swego rządu. Tutaj nie było to wyraźnie podkreślone. Szczególnie sprawa bezpieczeństwa wewnętrznego zostało potraktowana ubogo, ponieważ Donald Tusk poświęcił mu zaledwie pół strony z 50 całego expose. Dużo mówił o zdrowiu, polityce zagranicznej itp., ale o bezpieczeństwie wewnętrznym nie wiele. Jedynie została mocniej poruszona kwestia wzmacniania polityki informacyjnej w kraju.

Jako doświadczony samorządowiec, jakie mam Pan zdanie o propozycjach PO w sprawie dania większej swobody dla samorządów gminnych a zarazem ograniczenia kompetencji wojewodów?

Intencje są bardzo dobre. Jednak w naszym kraju już wcześniejsze rządy miały takie plany, ale potem nic z tego nie wynikało. Administracja centralna ma ciągle tendencję do trzymania kontroli nad samorządem gminnym. W moim przekonaniu krzywdzące jest traktowanie samorządu gminnego jako tworu własnego i uznawanie go jakby nie był częścią kraju. Samorządowcy czują to i nie są oczywiście z tego zadowoleni. Jest przewidywane przekazanie kolejnych zadań dla samorządów. Przejście szpitali w spółki prawa handlowego i wprowadzenie bonu edukacyjnego przy obecnej sytuacji może być zabójcze dla większości samorządów. Małe szkoły gminne nie przetrwają, jeśli pieniądz pójdzie za uczniem a w takiej szkole uczy się 60-70 dzieci.

Co w związku z tym należy zrobić z polską edukacją, aby poprawić sytuację w niej?

Obecny stan jawi się jako niekonsekwencja działania przy tworzeniu reformy systemu edukacji. Najpierw stworzony został system gimnazjalny a potem samorządowcy sami zostali z tym problemem. Nie poszła za tym pomoc państwa. Dodatkowo kuratoria miały wolną rękę w podejmowaniu decyzji o połączeniu szkół lub likwidacji. To stworzyło dziwne sytuacje. Obecnie można byłoby ponownie reformować edukację na bazie poprzedniej reformy, ale w mej ocenie samorządy tego by już nie wytrzymały i groziłoby to kolejnym krachem. Rozwiązaniem na pewno jest wspólny dialog środowiska nauczycielskiego, samorządowców i rządu.

Poruszył Pan temat służby zdrowia, więc jak Pan tutaj zapatruje się na proponowane rozwiązania?

Propozycja PO stworzy także konflikty w samorządach. Mówi się już o odejściu od tworzenia sieci szpitali. W obecnej sytuacji, gdy brakuje pieniędzy i mówi się o tym, że fundusze pójdą za pacjentem, jest to nierealizowalne. Ludzie bronią tych szpitali, które są na ich terenie. Oczywiście innym tematem jest konkurencyjność szpitali i za takimi rozwiązaniami jestem za. Pacjent powinien mieć prawo wybrać gdzie się chce leczyć.

Jak Pana zdaniem może wyglądać współpraca między koalicją a PiS-em w Sejmie? Czy jest ona w ogóle możliwa?

Już w expose premier Tusk a następnie premier Jarosław Kaczyński zadeklarowali współdziałanie w najważniejszych kwestiach dla Polski. Na pewno wspólne stanowisko da się osiągnąć w kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz polityki zagranicznej. Już widzimy, że premier Tusk poszedł drogą wyznaczoną przez poprzednika, jeśli chodzi o traktat reformujący Unię Europejską. Gdyby PO zdecydowało się jednak przyjąć Kartę Praw Podstawowych doszłoby do ogromnej burzy w kraju.

Odnosząc się do kwestii Karty. Długi czas Po była za przyjęciem jej. Czy w Pana opinii zmiana stanowiska była podyktowana strachem przed tą burzą czy może jest to ukłon w stronę PiS i prezydenta?

Myślę, że powodem takiego stanowiska Donalda Tuska nie była żadna w podanych opcji. Po prostu na obecnym etapie nie dało się już dokonać zmian i dlatego rząd PO-PSL nie podjął decyzji o przyjęciu Karty.

Czy obecny Sejm przetrwa cztery lata?

Na dzień dzisiejszy jest to trudne pytanie. Uważam, że rząd nie będzie funkcjonować pełne cztery lata. Dojdzie do pewnych korekt. Wydaje mi się, że po pierwszej fali entuzjazmu, u zwycięzców pojawi się chwila refleksji będą zmiany. Kluczem do trwania rządu jest postawa PSL. Ostatnie poczynania partii Waldemara Pawlak pokazują, że koalicja nie jest trwała. Nie sądzę, aby doszło do przed wczesnych wyborów kolejny raz, ponieważ mamy w perspektywie wybory do Parlamentu Europejskiego, na prezydenta oraz do samorządu. Jednak koalicja takim stanie, moim zdaniem, nie dotrwa do końca kadencji i PO może stanąć przed podobnym dylematem jaki miał PiS.

Jak zmienił się Sejm pod względem atmosfery i relacji międzyludzkich w porównaniu z poprzednią kadencją?

Jeśli chodzi o klub PiS to zmiany są radykalne. Obecnie w Sejmie jest wiele osób z doświadczeniem ministerialnym i one są główna siła klubu. Jest to na pewno nowe doświadczenie dla nich. Także pozostali posłowie mogą wiele się od nich nauczyć. Jeśli chodzi o relacje z innymi klubami, to widać od razu brak w Sejmie LPR i Samoobrony. Nie maj już tak radykalnych postaw i widać wyraźnie zmianę w podejściu poszczególnych posłów do siebie.

Edward Siarka - poseł V i VI kadencji z ramienia PiS. Startował z okręgu podhalańsko-sądeckiego. Członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W latach 1998-2005 Wójt Gminy Raba Wyżna. Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Źródła

edytuj