2007-09-25: Podsumowanie Google Summer of Code 2007

Serwis Linux.com podsumowuje niedawno zakończone Google Summer of Code 2007. Według oficjalnych danych impreza się rozrasta: w 130 programach z 90 różnych krajów wzięło udział 905 studentów (wyłonionych z 6200 zgłoszeń), czyli o 45% więcej niż w zeszłym roku. Prowadziło ich 1500 “mentorów”, a budżet zamknął się w kwocie 4 mln USD (co istotne, w tym roku przelewy pieniędzy dla uczestników nie miały poślizgów czasowych). Nie zmieniła się natomiast proporcja projektów ukończonych do nieukończonych — w tym roku było to 81%, podobnie jak w 2006.

Logotyp Google Summer of Code 2007
wtorek, 25 września 2007

Uznanie zyskała tegoroczna nowinka, aby przed przystąpieniem do właściwej pracy uczestnicy GCOS nawiązali kontakty z mentorami i społecznościami, w których przyjdzie im działać. Ułatwiło to późniejsze pisanie i integrację kodu. Może to być zresztą ważny czynnik sprzyjający pozostawaniu studentów w projektach także po zakończeniu Summer of Code. Kto wie, czy ten długoterminowy efekt GSOC nie okaże się najważniejszy.

Swoje własne podsumowanie imprezy ogłosiła też ekipa Haiku. Sukcesem zakończyło się 7 z 8 zaplanowanych zadań, między innymi portowanie kodu obsługującego FireWire z FreeBSD, instalator plików .pkg (popularny format instalacyjny w świecie BeOS-a), buforowanie pamięci masowych (efekt: nawet 3-krotne przyspieszenie odczytu z dysku i szybsza praca napędów CD), napisanie planisty O(1) czy zmiany w warstwie sieciowej (IPv6, ICMP, multicast, wstępna implementacja warstwy zgodności ze sterownikami FreeBSD). Część kodu już znalazła się w repozytorium, pozostała część wkrótce ma do niego trafić.

Źródła edytuj