2007-09-19: Poseł Zawisza „kłamcą lustracyjnym”

środa, 19 września 2007


Jerzy Zawisza, poseł Samoobrony i szef tej partii w Małopolsce został prawomocnie uznany za „kłamcę lustracyjnego”.

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał dzisiaj w mocy wyrok Sądu Lustracyjnego, który w marcu tego roku uznał, że Zawisza zataił w oświadczeniu lustracyjnym tajną współpracę z kontrwywiadem wojska z lat 1964-1975, kiedy był żołnierzem zawodowym.

Był to jedyny taki wyrok wobec posła obecnej kadencji i jeden z ostatnich wyroków Sądu Lustracyjnego przed jego likwidacją. „Rozstrzygnięcie to było trafne i prawidłowe” - powiedział w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Witold Mazur. Dodał, że sąd I instancji zgromadzony materiał dowodowy ocenił w sposób „logiczny, pełny i obiektywny”.

Proces Zawiszy toczył się według starych przepisów lustracyjnych. Chociaż wyrok jest prawomocny, obronie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Dopiero osoba uznana przez SN za „kłamcę lustracyjnego” traci mandat poselski i przez 10 lat nie może pełnić funkcji publicznych.

Zawisza zapowiedział, że w najbliższych wyborach zamierza ubiegać się o mandat posła. Na ogłoszenie wyroku nie stawił się Zawisza ani jego obrońca.

Źródła edytuj