2007-07-01: Portugalia objęła przewodnictwo w UE

niedziela, 1 lipca 2007

Od 1 lipca przewodnictwo w Unii Europejskiej przejmie Portugalia. Na jej półroczną kadencję przewidziano przygotowanie nowego Traktatu.

Sala obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Portugalia przewodnictwo w UE przejmie od Niemiec. Na ostatnim szczycie określono dziedziny, które mają zostać poddane dyskusji. Z inicjatywy Polski do listy tematów, które zostaną poddane negocjacjom dopisano kwestię systemu głosowania w Radzie UE. Nowy Traktat zawiera zapis mówiący tym, że w najbliższej przyszłości będzie obowiązywał system nicejski.

Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga uważa, że podczas przewodnictwa Portugalii w UE należy się spodziewać intensywnych konsultacji, których celem będzie przygotowanie projektu traktatu konstytucyjnego.

Na 23 lipca zaplanowano pierwsze spotkanie pod przewodnictwem Portugalii.

ŹródłaEdytuj