2007-06-28: Platforma Obywatelska a mundurki szkolne

czwartek, 28 czerwca 2007

Platforma Obywatelska komentuje nowelizację ustawy o systemie oświaty z 11 kwietnia 2007 roku, wprowadzającą jednolite stroje w szkołach podstawowych i gimnazjach. Proponuje zmiany, które pozwolą na uniknięcie absurdalnych sytuacji, wynikających z ustawy.

Dzieci w fartuszkach szkolnych, lata 80.

PO powołuje się na fakt, iż według ustawy od 1 września 2007 r. jednolite stroje będą obowiązywać w szkołach podstawowych i gimnazjalnych: uczniów dorosłych uczących się w szkołach dla dorosłych, chore dzieci podczas leczenia i rehabilitacji w szkołach przyszpitalnych, w szkołach przy zakładach opiekuńczo-leczniczych i przy uzdrowiskach. Obowiązek noszenia mundurków będą też miały dzieci niepełnosprawne, z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego, uczące się w szkołach przy domach pomocy społecznej, w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w klasach integracyjnych, dzieci autystyczne i te, które ze względu na stan zdrowia korzystają z nauczania indywidualnego w domu, jeżeli w ramach integracji uczestniczą w niektórych lub wszystkich zajęciach na terenie szkoły. PO krytykuje noszenie mundurków przez dorosłych, albo dzieci na zajęciach indywidualnych w swoich domach. Stwierdza, że będzie to absurdalną i kompromitującą sytuacją, że osoby te zapomniano "wyłączyć" z obowiązku noszenia jednolitych stroi.

PO wzywa również ministra Romana Giertycha do podjęcia konkretnych działań, w kwestii dofinansowania zakupu mundurków dla najbiedniejszych uczniów. Platforma Obywatelska, zarzuca Giertychowi lobbowanie na rzecz firm produkujących mundurki.

ŹródłaEdytuj