2007-06-26: Praca doktorska Jarosława Kaczyńskiego odnaleziona

wtorek, 26 czerwca 2007

Po ponad 30 latach na strychu budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odnalazła się praca doktorska premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński egzaminy doktorskie zdawał z "teorii państwa i prawa" oraz "filozofii marksistowskiej" (oba na ocenę bardzo dobrą), a 8 grudnia 1976 roku obronił pracę doktorską pt. "Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą".

Profesorowie, którzy recenzowali pracę obecnego premiera nie dysponują kopiami swoich recenzji, natomiast pamiętają, że nie należała ona do zbyt obszernych. Praca liczy 265 stron, z których 36 zajmują: przypisy, bibliografia (121 pozycji) i wykaz przywoływanych aktów prawnych. Cała praca została zawarta w 3 rozdziałach.

Dochodzenie "Polityki" pozwoliło na rozwianie wątpliwości odnośnie tego czy praca premiera rzeczywiście kiedykolwiek powstała. Praca, zaraz po fachowym opracowaniu zostanie oddana do archiwum uniwersyteckiego.

Źródła edytuj