2007-06-13: Zeznania Leppera w sprawie weksli

środa, 13 czerwca 2007

Dziś Andrzej Lepper został przesłuchany w sprawie weksli Samoobrony.

"Powiedziałem wszystko, co mi wiadomo w tej sprawie, wszystko to, o co mnie pytano" - powiedział Lepper po zakończeniu przesłuchania.

Oprócz Andrzeja Leppera w tej sprawie mają zeznawać także inni członkowie Samoobrony. Śledztwo jest prowadzone na wniosek byłego marszałka Sejmu, Marka Jurka. 19 stycznia złożył on do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie, czy w związku z wekslami Samoobrony doszło do naruszenia konstytucji. Wicepremier był przesłuchiwany w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu postępowaniem dotyczącym weksli Samoobrony zleconym przez Trybunał Konstytucyjny.

Poznańska prokuratura apelacyjna od grudnia 2006 roku prowadzi też śledztwo, w którym bada czy podpisane przez parlamentarzystów, którzy startowali z list wyborczych Samoobrony, weksle in blanco były wykorzystywane do ich szantażowania. Prokuratura zebrany materiał przekaże Trybunałowi.

Źródła edytuj