2006-04-05: Porozumienie rządu i UniCredit w sprawie fuzji PKO SA i BPH

środa, 5 kwietnia 2006

Zgodnie z porozumieniem, jakie zawarł polski rząd z włoskim UniCredit, właścicielem banku Pekao S.A., firma ta sprzeda 200 z 460 oddziałów BPH, natomiast pozostałe połączą się z bankiem Pekao.

Porozumienie to oznacza podział Banku Przemysłowo-Handlowego: mniejsza część zostanie sprzedana pomiędzy chętnych inwestorów, większa natomiast wejdzie do Pekao. Pracownicy oddziałów, które wejdą do Pekao, otrzymają dwuletnią gwarancję zatrudnienia. Porozumienie zostało na razie tylko parafowane, ale premier Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, że jest ono satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Zdaniem premiera, zawarcie porozumienia świadczy, że w Polsce warto inwestować, a na inwestycjach w naszym kraju wszyscy zyskują. Zawarta umowa przyczyni się, według premiera, do uczciwej konkurencji na rynku bankowym, pozwoli też na zachowanie miejsc pracy w Pekao S.A.


ŹródłaEdytuj