2006-03-30: Gen. W. Jaruzelski zwrócił Krzyż Zesłańców Sybiru i legitymację Prezydentowi RP

czwartek, 30 marca 2006

Generał Wojciech Jaruzelski zwrócił legitymację, którą otrzymał wraz z Krzyżem Zesłańców Sybiru, Lechowi Kaczyńskiemu. Była ona sygnowana przez Prezydenta RP bez jego wiedzy i woli. (Na wszystkich legitymacjach potwierdzających nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru stosowane jest faksymile podpisu Prezydenta RP.) Gen. Jaruzelski wyraził ubolewanie, że ta sytuacja może sprawić prezydentowi osobistą przykrość. Uzasadniając swoją decyzję o zwrocie odznaczenia, powiedział "Nie chcę, aby był pretekst dla odgrzewania historycznych emocji".

Andrzej Urbański, szef Kancelarii Prezydenta RP wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Czytamy w nim:

"Z inicjatywą w sprawie nadania Krzyża Wojciechowi Jaruzelskiemu wystąpił Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wniosek został 1 lutego 2006 r. zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przekazany do Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych."

W oświadczeniu szef Kancelarii Prezydenta napisał także, iż nazwisko generała Jaruzelskiego zostało wpisane wbrew woli Prezydenta, a także bez wiedzy i zgody Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń na listy odznaczonych (w sumie zawierające 1 293 osób) przez pracowników kancelarii z wieloletnim stażem. "Prezydent akceptował tylko postanowienia, nie zaś listy osób."

Andrzej Urbański powiedział, że wyciągnął wobec osób, które doprowadziły do odznaczenia generała Jaruzelskiego najsurowsze konsekwencje przewidziane Kodeksem Pracy.

Jak poinformował szef KPRP, prezydent wiedział, iż do Kancelarii wpłynął wniosek o odznaczenie gen. W. Jaruzelskiego, lecz nie chciał rozpatrywania tego wniosku przed 3. maja - w tym dniu odznaczeni mają zostać ci, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych byli "cichymi bojownikami" o niepodległość Polski i walczyli z ekipą generała Jaruzelskiego.

Rzecznik KPRP poinformował w programie "Prosto w Oczy" w TVP1, że prezydent Kaczyński planuje powołać "zespół prezydenckiej rady ds. kombatantów", którego członkowie ze wszystkich organizacji kombatanckich będą poza strukturami kancelarii czytać i opiniować wnioski o odznaczenia.

Prezydent Lech Kaczyński powiedział, że sprawa odznaczenia dla gen. Jaruzelskiego "pokazuje, jak bardzo trzeba w Polsce zmienić aparat państwowy". Przynał, że nie zna ustawy z 1 stycznia 2004 r, na podstawie której wydane były postanowienia o odznaczeniach. Powiedział, że jeśli na jej podstawie Krzyż nie należy się Jaruzelskiemu automatycznie, to "Wtedy są pewne podstawy, żeby tą błędną (decyzję - red.) wynikającą z akcji zamierzonej - nie chcę tutaj używać słowa "dywersja", bo to za duże słowo jak na tego rodzaju wydarzenia - wycofać".

Klub parlamentarny PiS wystąpił dzisiaj do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza o odwołanie kierownika Urzędu ds. Kombatantów, ministra Jana Turskiego. Według PiS, Turski jest winny wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Krzyża Zesłańców Sybiru Jaruzelskiemu.

Krzyż Zesłańców Sybiru

edytuj

Ustanowiony został w 2003 r. jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

Nadawany jest osobom żyjącym w dniu wejścia w życie ustawy o jego ustanowieniu, to jest w dniu 1 stycznia 2004 r., które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzonych na zesłaniu. Krzyż może być także nadawany osobom, które były więzione w łagrach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, a w chwili nadawania im Krzyża posiadają obywatelstwo innego państwa.

Odznakę Krzyża Zesłańców Sybiru mogą wręczać: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy centralnych urzędów, wojewodowie oraz ich zastępcy. Prezydent RP może upoważnić inną, wskazaną imiennie osobę do jednorazowego wręczenia, w jego imieniu, odznak nadanego Krzyża Zesłańców Sybiru.

(za Kancelarią Prezydenta RP)

W 1940 roku, po aneksji Litwy przez ZSRR, gen. Wojciech Jaruzelski wraz z rodziną został zesłany na Syberię, gdzie pracował przy wyrębie lasów tajgi i nabawił się choroby oczu. Na zesłaniu zmarł jego ojciec.

Zobacz też

edytuj

Źródła

edytuj