2005-07-04: Prawidłowe wykonanie zeszłorocznego budżetu opinią NIK-u

poniedziałek, 4 lipca 2005

Dane Najwyższej Izby Kontroli wskazują na prawidłowe wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Według Mirosława Sekuły wszystkie podstawowe wskaźniki w ustawie budżetowej znajdują się na odpowiednim poziomie. Jednocześnie NIK rekomenduje Sejmowi udzielenie absolutorium w tej sprawie.

Raport zawiera także informacje na temat uchybień w wykonywaniu budżetu. Wśród najważniejszych spraw wymieniana jest nie najlepsza sytuacja w systemie finansów publicznych, 8 procentowy wzrost zaległości w kwestii podatków i innych należności oraz zaniżenie dochodów państwa spowodowanej problemami w administracji celnej.

Natomiast pozytywnie Izba oceniła saldo rozliczeń z Unią Europejską. Polska uzyskała środki w kwocie 12,5 miliarda złotych przy jednoczesnej składce wynoszącej 5 miliardów 800 milionów złotych.

ŹródłoEdytuj