10 lutego 2024 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

piątek, 12 stycznia 2024

10 lutego 2024 roku odbędzie się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska, w którego programie znalazły się plany na rok 2024 oraz zmiany w statucie dotyczące działalności gospodarczej.

Logo Wikimedia Polska

Walne zostało ustalone w Uchwale Zarządu nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku. Spotkanie odbywać się będzie na zdalnie poprzez Zoom oraz w biurze stowarzyszenia w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o 9:00.

Porządek obrad:

 • Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 • Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 • Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu budżetowego na rok 2024.
 • Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu zatrudnienia na rok 2024.
 • Dyskusja nad planem działania zarządu na 2024 r. i zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
 • Dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk i zatwierdzenie kodeksu przez Walne Zebranie Członków.
 • Informacja na temat proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja.
 • Głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia proponowanych zmian Statutu.
 • Dyskusja na temat sposobów uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.

Źródła edytuj