World Drug Report 2017: opioidy najbardziej niebezpiecznymi narkotykami

niedziela, 25 czerwca 2017
Społeczeństwo
N icon society.png

Działające przy ONZ Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime) opublikowało raport na temat handlu i konsumpcji narkotyków za rok 2015, z którego wynika, że najbardziej niebezpiecznymi z nich są opioidy, a więcej osób umiera w efekcie wirusowego zapalenia wątroby typu C niż z powodu wirusa HIV w efekcie stosowania narkotyków dożylnie.

Raport za rok 2015 jest już dwudziestym z kolei przedstawianym przez UNODC. Podzielony został na części zawierające informacje o rynku narkotyków, plantacjach narkotyków, narkotykach syntetycznych oraz kwestiach kryminalnych takich jak przestępczość zorganizowana, terroryzm i korupcja związana z rozprzestrzenianiem narkotyków. Ponadto przygotowane zostały zestawienia statystyczne w postaci tabel i map przedstawiające problematykę stosowania substancji psychoaktywnych w odniesieniu do poszczególnych państw świata.

Według danych z raportu najbardziej szkodliwymi narkotykami są opioidy, stanowią 70% przypadków negatywnego oddziaływania narkotyków na zdrowie. Poza tym rozwija się handel kokainą – od 2013 do 2015 roku wzrosła o 30% produkcja krzewów koki na potrzeby produkcji tego narkotyku. Jednym z trudniejszych do oszacowania jest produkcja i spożycie marihuany, ponieważ w części państw świata nie jest ona nielegalna i przypadki jej używania w mniejszym stopniu są rejestrowane przez odpowiednie instytucje. Oszacowano jednak, że liczba osób konsumujących marihuanę wynosi 183 miliony, a uprawiana jest ona w 135 państwach. W komentarzach do raportu zwraca się uwagę na nieskuteczność dotychczasowych działań w wojnach z kartelami narkotykowymi, które tracą najwięcej wówczas, gdy dochodzi do legalizacji niektórych typów substancji psychoaktywnych.

Największa śmiertelność związana z zażywaniem narkotyków na milion osób w wieku 15-64 lata występuje w Ameryce Północnej (172,2), a najmniejsza w Ameryce Południowej i na Karaibach (14,9). 9 milionów osób stosujących narkotyki dożylnie jest zarażonych wirusem HIV (1,6 mln.), żółtaczką typu C (6,1 mln.) lub oboma wirusami (1,3 mln.), przy czym ponad trzykrotnie więcej ludzi umiera w wyniku wirusowego zapalenia wątroby typu C (222 tys. zgonów) niż w przypadku HIV (60 tys. zgonów).

W raporcie zwrócono także uwagę na powiązania zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych z handlem narkotykami. Wskazano, że zyski z handlu narkotykami czerpią między innymi talibowie, którzy kontrolują 85% upraw opium w Afganistanie, Boko Haram odpowiada za handel kokainą i heroiną w Zachodniej Afryce, a prawdopodobnie Al-Ka’ida związana jest z handlem kokainą i marihuaną w państwach Maghrebu.

Ogólnie ok. 250 milionów ludzi zażywało narkotyki w różnych postaciach w roku 2015, a 29,5 miliona z nich było uzależnionych lub też doznało uszczerbku na zdrowiu z powodu ich zażywania.

ŹródłaEdytuj