Ukazał się raport GUS "Ofiary gwałtu i przemocy domowej" 2013 - 2019

niedziela, 26 lipca 2020
POL location map.svg

23 lipca 2020 roku ukazał się raport Ofiary gwałtu i przemocy domowej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował właśnie oparte o Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) dane dotyczące ofiar zgwałcenia i przemocy domowej w Polsce. Dane z roku 2019 zostały zestawione ze statystykami z lat poprzednich (2013-2018) z zastrzeżeniem, że do roku 2015 nie były one obowiązkowo gromadzone. Nie podano informacji, jak taki stan rzeczy wpływa na wiarygodność danych sprzed 2015 roku. Wyliczono także stosunek liczby pokrzywdzonych do populacji na dzień 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Tak obliczony odsetek ofiar w danym roku zaprezentowano z uwzględnieniem płci, rodzaju przestępstwa, wieku.

Streszczenie raportu - dane w liczbachEdytuj

ZgwałcenieEdytuj

Podane dane dotyczące ofiar podzielone zostały na przestępstwa sklasyfikowane według Kodeksu Karnego (KK) i według Międzynarodowej Klasyfikacji Przestępstw dla Celów Statystycznych (International Classification of Crime for Statistical Purposes, ICCS).

Całkowita liczba ofiar zgwałcenia w 2019 roku
KK ICCS
kobiety 279 694
mężczyźni 83 24
liczba kobiet przypadających na jednego mężczyznę 3,36 28,92

Odnotowano także 4 ofiary zgwałcenia w grupie poniżej 16 lat, których płeć oznaczno jako nieznaną.

Dane dotyczące wieku ofiar wśród kobietEdytuj

Wśród ofiar płci żeńskiej największą grupę stanowiły

 • według KK osoby w wieku 30 - 49 lat (405 osób)
 • według ICCS osoby w wieku 30 - 49 lat (250).

Druga co do wielkości grupę wiekową wśród zgwałconych kobiet stanowiły osoby:

 • według KK kobiety w wieku do lat 16 (279 osób)
 • według ICCS 25-29 (105 osób)

Najmniejszą grupę wśród zgwałconych kobiet tworzą ofiary w wieku:

 • Według KK po 50 roku życia (134 osób)
 • według ICCS są to kobiety w wieku do 16 lat (64 osoby)

Dla porównania w 2018 największą grupę wśród ofiar zgwałcenia także stanowiły kobiety wieku 30-49 (według KK 409, według ICCS 309), a najmniejszą według KK kobiety powyżej 50 roku życia (134 osoby), a według ICCS poniżej 16 roku życia (64 osoby).

Dane dotyczące wieku ofiar wśród mężczyznEdytuj

Wśród ofiar płci męskiej największą grupę stanowili mężczyźni:

 • według KK poniżej 16 roku życia (52 osoby);
 • według ICCS w wieku 30 - 49 lat (6 osób).

Drugą co do wielkości grupę wiekową wśród zgwałconych mężczyzn stanowią osoby:

 • według KK w wieku 17 - 20 lat (10 osób);
 • według ICCS poniżej 16 roku życia oraz w wieku 21 - 24 lat (po 5 osób).

Najmniejszą grupę wśród zgwałconych mężczyzn tworzą ofiary w wieku:

 • według KK 25-29 lat i powyżej 50 roku życia (po 3 osoby);
 • według ICCS są to mężczyźni w wieku 17 - 20 lat i 25 - 29 lat (po 3 osoby).

Dla porównania w 2018 największą grupę wśród ofiar zgwałcenia płci męskiej według danych KK stanowiły osoby w wieku 25-29 lat i powyżej 50 roku życia (po 5 osób), a według ICCS w wieku 30-49 lat (10 osób), a najmniejszą według KK osoby w wieku 25-29 lat oraz powyżej 50 roku życia (po 5 osób), a według ICCS osoby w wieku 21-24 lat (2 osoby)

Przemoc domowaEdytuj

Zebrane statystyki dotyczą ofiar znęcania się nad członkiem rodziny lub inną osobą zależną lub bezradną (artykuł 207 KK).

+ Liczba ofiar przemocy domowej w 2019 roku
kobiety mężczyźni liczba kobiet przypadających na jednego mężczyznę
17456 4613 3,78

Dane dotyczące wieku ofiar wśród kobietEdytuj

Wśród ofiar płci żeńskiej dwie największe grupy wiekowe stanowiły osoby w wieku 30 - 49 lat (6914 osób) i powyżej 50 roku życia (6532 osoby). Najmniej liczną grupę tworzyły kobiety w wieku 17 - 20 lat (662 osób).

Dla porównania, w roku 2018 ofiarami przemocy domowej padło 16434 kobiet. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły kobiety w wieku 30 - 49 lat (6444 osób), a najmniejszą osoby w wieku 17 - 20 lat (673 osoby).

Dane dotyczące wieku ofiar wśród męczyznEdytuj

Wśród ofiar płci męskiej dwie największe grupy wiekowe stanowiły osoby poniżej 16 roku życia (1780 osób) i powyżej 50 roku życia (1404 osoby). Najmniej liczną grupę tworzyli męźczyżni w wieku 25 - 29 lat (195 osób).

Dla porównania, w roku 2018 ofiarami przemocy domowej padło 4134 mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby poniżej 16 roku życia (1582 osób), a najmniejszą mężczyźni w wieku 25 - 29 lat (194 osoby).

ŹródłaEdytuj