2007-10-21: Frekwencja w wyborach parlamentarnych o 10:30 wynosiła 8,36%: Różnice pomiędzy wersjami