Fukushima: łączna ocena INES awarii podniesiona do 7. stopnia – Inne języki