2010-10-27: Niemcy: protesty na trasach planowanych przewozów odpadów radioaktywnych – Inne języki