2009-10-27: Radovan Karadžić zbojkotował swój własny proces – Inne języki