2009-10-23: Rząd Etiopii prosi o pomoc żywnościową – Inne języki