2006-09-09: Reaktor jądrowy w Kjeller zamknięty z powodu wycieku – Inne języki