2006-08-20: Największa elektrownia wiatrowa powstanie w Australii – Inne języki