2006-04-02: Rocznica śmierci Jana Pawła II – Inne języki