2005-09-25: Szwajcarskie „tak” dla swobodnego napływu siły roboczej z nowych państw członkowskich UE – Inne języki