2005-07-08: Światowi przywódcy potępiają londyńskie zamachy – Inne języki