2005-05-22: Google uruchamia projekt strony domowej – Inne języki