2005-05-06: Marek Belka dalej premierem Rzeczpospolitej Polskiej – Inne języki