2007-08-09: Rada gminy Suwałki nie zgadza się na objęcie programem Natura 2000 obszaru kilku wsi: Różnice pomiędzy wersjami