MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne: Różnice pomiędzy wersjami

+
(+)
#Związek Producentów Audio Video ZPAV
 
Nie jest wiadome jaką opinię w sprawie ACTA wyraziły te organizacje, poza Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, która poza poparciem wskazała na konieczność zaopiniowania przez Trybunał [[w:Sprawiedliwości|Sprawiedliwości]].
 
{{Cytat|PIIT popiera każdą formę ochrony własności intelektualnej, dlatego jest przekonana, że należy odnieść się pozytywnie do założonych celów ACTA, ale naszym zdaniem należy także poprzeć rezolucję Parlamentu Europejskiego o zaopiniowanie ACTA przez Trybunał Sprawiedliwości. }}
 
We listopadzie 2009 [[w:Internet Society Poland|Internet Society Poland]] zwróciło się do [[w:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego|Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]] z wnioskiem o udostępnienie:
8799

edycji