MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne: Różnice pomiędzy wersjami

w edycji
m (MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało wydawców, stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne przeniesiono do [[MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje t...)
(w edycji)
{{data|2012-01-24}}
{{WEdycji|Ixtlilto}}
{{Protesty przeciw ACTA}}
 
'''Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że dokument ACTA został ujawniony w Polsce i skonsultowany ze społeczeństwem.'''
{{tworzone|Artykuł do napisania, wrzucam źródła}}
 
Jak powiedział Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej w dniu 23 stycznia 2012: "podjąłem decyzję o nie tylko ujawnieniu tego dokumentu, ale przesłaniu go podmiotom - było ich wówczas blisko 30 - do konsultacji społecznych dotyczących całości spraw wynikających z tych przepisów".
'''Tu wpisz dwa, trzy zdania, czyli tzw. lead (akapit wprowadzający).'''
 
== Przebieg wydarzeń ==
W tym miejscu napisz artykuł na temat wydarzenia politycznego w Polsce.
W odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego udzielonej w sprawie stanowiska RP w kwestii utajniania przebiegu negocjacji nad układem o zwalczaniu podrabiania w handlu ACTA (w dniu 5 maja 2010 roku) możemy przeczytać: "Ad 1. Odnosząc się do postulatu upublicznienia przez rząd RP dokumentu dotyczącego negocjacji w sprawie porozumienia ACTA o nr 6347/10, należy zająć zdecydowanie negatywne stanowisko. [...] Natomiast sam tekst porozumienia będący przedmiotem negocjacji został - w wyniku uzgodnień dokonanych w Nowej Zelandii - podany do publicznej wiadomości i znajduje się m.in. na stronie internetowej Komisji pod adresem http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=552."
 
Kilka dni później (11 maja 2010 roku) ministerstwo wysłało list do kilkunastu organizacji z prośbą o opinię (do 31 maja 2010 roku) w sprawie ACTA. Listę organizacji, za PAP, opublikowała Gazeta Wyborcza:
Wykaz instytucji za Wyborczą (do sformatowania i sprawdzenia, czy osoby z nimi związane pojawiają się ostatnio w mediach)
#Business Software Alliance, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
 
#Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
1. Business Software Alliance, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak 2. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT 3. Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej 4. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych 5. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 6. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 7. Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka 8. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT 9. Stowarzyszenie Architektów Polskich 10.Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP 11.Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" 12.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 13.Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "SYGNAŁ" 14.Stowarzyszenie Filmowców Polskich 15.Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej 16.Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO 17.Stowarzyszenie Twórców Ludowych 18.Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL 19.Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL 20.Telewizja POLSAT S.A. 21.Telewizja Polska S.A. 22.TVN S.A. 23.Związek Artystów Scen Polskich ZASP 24.Związek Artystów Wykonawców STOART 25.Związek Polskich Artystów Fotografików 26.Związek Polskich Artystów Plastyków 27.Związek Producentów Audio Video ZPAV
#Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
#Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
#Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
#Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
#Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka
#Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT
#Stowarzyszenie Architektów Polskich
#Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
#Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka"
#Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
#Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "SYGNAŁ"
#Stowarzyszenie Filmowców Polskich
#Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
#Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
#Stowarzyszenie Twórców Ludowych
#Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL
#Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
#Telewizja POLSAT S.A.
#Telewizja Polska S.A.
#TVN S.A.
#Związek Artystów Scen Polskich ZASP
#Związek Artystów Wykonawców STOART
#Związek Polskich Artystów Fotografików
#Związek Polskich Artystów Plastyków
#Związek Producentów Audio Video ZPAV
 
Nie jest wiadome jaką opinię przyjęły te organizacje
{{tworzone}}
== Źródła ==
* {{źródło
774

edycje