2005-03-08: Aleksander Kwaśniewski ponownie odmawia stawienia się przed komisją: Różnice pomiędzy wersjami