2009-01-02: Strefa Gazy: Dzień Gniewu Palestyny – Inne języki