2007-01-07: Abp Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego – Inne języki