2006-10-05: Flagowa pomyłka polskiego MSZ – Inne języki