Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

niedziela, 15 sierpnia 2021
Andrzej Duda, Візит Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі, 2019, 34.jpg
Andrzej Duda w 2019

15 sierpnia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Prezydent dokonał uroczystego podpisania w pałacu prezydenckim 15 sierpnia 2021 roku. Na uroczystości obecni byli: marszałek sejmu Elżbieta Witek; prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu, przedstawiciele instytucji publicznych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele kancelarii prezydenta.

Podczas uroczystości Andrzej duda stwierdził między innymi: "(...) Prawda jest taka, że ta obudowa dawno powinna nastąpić, ale polskie państwo cały czas przed laty podnosiło się z ruin; (...) teraz dopiero śmiało możemy powiedzieć staje się państwem, które wchodzi do ligi państw zamożnych, także dzięki mądrej polityce w ostatnich latach (...)"

W uzasadnieniu projektu ustawy zapisano, że projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu Państwa na przestrzeni 10 lat na kwotę około 2 453 230 000 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy zł).

Proces legislacyjnyEdytuj

Proces legislacyjny przebiegał następująco:

 • 7 lipca 2021 projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1388
 • 8 lipca 2021 skierowano do I czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz do opinii do organizacji samorządowych
 • 20 lipca 2021 odbyło się I czytanie w komisji
 • 20 lipca 2021 wpłynęło stanowisko rządu
 • 20 lipca 2021 wydano sprawozdanie komisji - druk nr 1407
 • 21 lipca 2021 odbyło się II czytanie na 35 posiedzeniu Sejmu, skierowano ponownie do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu przedstawienia sprawozdania oraz z wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości i poprawkami
 • 22 lipca 2021 wydano sprawozdanie komisji która wnioskowała o przyjęcie części poprawek - druk nr 1407-A
 • 23 lipca 2021 odbyło się III czytanie na 35 posiedzeniu Sejmu podczas którego głosowano nad całością projektu ustawy z wynikiem:
  • 234 za, 173 przeciw, 35 wstrzymało się (głosowanie nr 22) więc projekt uchwalono
 • 23 lipca 2021 ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
 • 6 sierpnia 2021 ukazało się stanowisko Senatu - Uchwała Senatu druk nr 1471 w którym wniesiono poprawki i skierowano do Komisji Kultury i Środków Przekazu dnia 09-08-2021
 • 10 sierpnia 2021 ukazało się sprawozdanie komisji - druk nr 1483 która wnioskowała o przyjąć część poprawek
 • 11 sierpnia 2021 rozpatrywano na 36 posiedzeniu Sejmu stanowisko Senatu, zdecydowano przyjąć część poprawek
 • 13 sierpnia 2021 ustawę przekazano prezydentowi do podpisu

ŹródłaEdytuj