II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

piątek, 5 maja 2023

Od 8 do 20 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbywać się będzie II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych organizowany przez poznańskie środowisko bibliotek akademickich.

Celem kongresu jest "integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych i innych instytucji naukowych oraz stworzenie szerokiego forum wymiany myśli, praktyk i doświadczeń związanych z zagadnieniami, które nas obecnie dotyczą i poruszają".

Program Edytuj

Podczas konferencje mają być poruszone tematy:

  • Rola i miejsce biblioteki akademickiej w uczelni, w tym: działania wspierające naukę, dydaktykę i usługi wydawnicze oraz działania na rzecz rozwoju otwartej nauki i dostępu do otwartych danych badawczych.
  • Dostęp do zasobów, w tym: katalogi centralne oraz wspólne katalogowanie, finansowanie zasobów licencjonowanych, zagadnienia prawa autorskiego.
  • Ludzie i organizacja – zarządzanie biblioteką, w tym: kompetencje, rozwój i kształcenie personelu, nowoczesne struktury organizacyjne, zewnętrze źródła finansowania bibliotek oraz wyzwania zrównoważonego rozwoju dla uczelni i bibliotek.

Rada programowa Edytuj

W skład Rady Programowej kongresu wchodzą przedstawiciele organizatorów pierwszej edycji (Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Stowarzyszenia EBIB) oraz organizatorzy II KBSW, do których należą:

  • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
  • Biblioteka Politechniki Poznańskiej,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
  • Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu,
  • Stowarzyszenie EBIB.

Źródła Edytuj