Gdański Ogród Zoologiczny poszukuje inspektora do spraw edukacji

czwartek, 13 maja 2021
Społeczeństwo
N icon society.png

Do 19 maja 2021 roku Gdański Ogród Zoologiczny poszukuje inspektora do spraw edukacji

Gdański Ogród Zoologiczny poszukuje osoby, która ma:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zootechnika, biologia, pedagogika
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziane będą:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej B2
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, terminowość
 • prawo jazdy kategorii B

Do zadań pracownika będzie należeć:

 • opracowanie materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych
 • opieka nad mediami społecznościowymi oraz stroną internetową
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów
 • organizacja wydarzeń oraz imprez o charakterze edukacyjnym i marketingowym
 • obsługa Małego Zoo
 • przygotowywanie merytoryczne oraz pomoc w montażu tablic informacyjnych i edukacyjnych
 • uczestniczenie w dyżurach w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
 • wykonanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb ZOO, a nie podanych wyżej.

Gdański Ogród Zoologiczny oferuje:

 • 1 etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • stałą umowę. Pierwsze 3 miesiące na czas określony

ŹródłaEdytuj