Aktualizacja bazy danych wpłat systemu Jawne Wybory na 31 sierpnia 2023