2007-07-20: 500 000 artykułów na polskich projektach Fundacji Wikimedia

Całkowita liczba artykułów w polskojęzycznych projektach przekroczyła 500 000. Największą zasługę ma w tym polskojęzyczna wersja Wikipedii z ponad czterysta tysiącami artykułów. Drugim pod względem wielkości projektem pozostaje Wikisłownik z około 75 000 haseł; inne projekty w porównaniu z nimi są bardzo małe – Wikiźródła mają około 7 200 artykułów, Wikicytaty około 5300, Wikinews przekroczyło 4500. Najmniejszym polskim projektem pozostaje Wikibooks z prawie 2000 artykułów.

Porównanie rozmiaru polskojęzycznych projektów Wikimedia
piątek, 20 lipca 2007

Jak widać, między polskojęzycznymi projektami istnieje silna dysproporcja. Co jest jej przyczyną? Czy można uznać, że siostrzane projekty Wikipedii w polskojęzycznym wydaniu nie odniosły sukcesu?

Kalendarium
15 stycznia 2001 start anglojęzycznej Wikipedii
26 września 2001 start polskojęzycznej Wikipedii (jeszcze jako niezależnego projektu)
29 marca 2004 startuje polskojęzyczny Wikisłownik
17 lipca 2004 otwarcie polskojęzycznych Wikicytatów
lipiec 2004 polskojęzyczne Wikibooks wydzielają się z anglojęzycznej wersji
19 lutego 2005 otwarcie polskojęzycznej edycji Wikinews
24 sierpnia 2005 polskojęzyczne Wikiźródła ostatecznie wydzielają się z anglojęzycznej wersji
16 września 2005 polskojęzyczna Wikipedia przekracza 100 000 artykułów

Pod uwagę należy wziąć wiek projektów – polskojęzyczna Wikipedia jest o 3 lata starsza od swojego „rodzeństwa”. W chwili obecnej większość siostrzanych projektów ma od dwóch do niewiele ponad 3 lat. Wikipedia w takim wieku nie miała jeszcze 100 000 artykułów. Nie wyjaśnia to całkowicie tak dużej różnicy – być może Wikinews i Wikibooks brakuje promocji, albo użytkownikom trudno jest włączyć się w edytowanie tych projektów, a być może polscy internauci nie przekonali się do tych projektów.

Wykresy poniżej pokazują, jak wyglądają relacje między projektami w różnych wersjach językowych. Jak widać, stan polskich projektów nie odbiega zbytnio od stanu projektów w innych językach – również tam Wikiźródła, Wikicytaty, Wikinews i Wikibooks dzieli od Wikipedii prawdziwa przepaść; udział każdego z nich w całkowitej liczbie artykułów waha się od 0 do 2 procent. Co ciekawe, udział w całości artykułów jest dla polskojęzycznych projektów bardzo podobny do anglojęzycznych projektów i ogółu wszystkich projektów – czyli dość typowy. Na tym tle francuskojęzyczne projekty cechuje większy udział Wikisłownika a niemieckojęzyczne – większy udział Wikipedii.

Średnia wielkość artykułu
Wikiźródła 8085
Wikibooks 2677
Wikipedia 1652
Wikicytaty 1466
Wikinews 1323
Wikisłownik 350
w bajtach, dane z 15 maja 2007

Obraz kształtowany tylko przez liczbę artykułów jest niepełny, gdyż nie uwzględnia specyfiki projektów. Wikibooks i Wikiźródła zawierają materiały w formie książek, czyli artykuły są tam długie (potwierdza to średnia długość artykułu – 8000 bajtów dla Wikiźródeł i 2600 bajtów dla Wikibooks, przy 1600 dla Wikipedii i tylko 350 dla Wikisłownika). W Wikicytatach każda strona zawiera wiele cytatów i ciężko jest oszacować, ile cytatów tak naprawdę zawiera projekt. Podobnie w Wikisłowniku strona może zawierać opis jednego słowa w wielu językach; obecnie Wikisłownik zawiera ponad 81 000 haseł przy 75 000 artykułów.

Specyfika Wikisłownika wyjaśnia również odchylenia niektórych języków od umownie przyjętej w tym artykule „normy”. W wielu edycjach językowych Wikisłownika hasła są masowo tworzone w sposób automatyczny, bez udziału człowieka. Wykres poniżej pokazuje gwałtowne skoki wielkości nawet o 50 000 artykułów w ciągu miesiąca. Do grona największych Wikisłowników weszły w ten sposób edycje w języku wietnamskim, tureckim, greckim czy ido – które nie posiadają dużego rozmiaru Wikipedii. Wikisłownik w języku francuskim w dużym stopniu korzystał z automatycznego tworzenia haseł, stąd jest on proporcjonalnie większy niż Wikisłowniki w innych językach. Natomiast niemiecki Wikisłownik nie wykonywał generowania haseł na wielką skalę; stąd jest mniejszy w stosunku do Wikipedii i zajmuje dopiero 23 miejsce na liście największych Wikisłowników.

Przy okazji podsumowań warto jeszcze wyjść poza sam tekst. Wikisłowniki korzystają też z nagrań wymowy. Przy udziale w głównej mierze użytkowników polskiego Wikisłownika liczba plików audio z polską wymową w serwisie Wikimedia Commons przekroczyła w lipcu 1000. Więcej nagrań mają tylko języki: angielski, rosyjski i holenderski.


Grafiki poniżej porównują wielkości projektów w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Liczby nad słupkami oznaczają miejsce pod względem liczby artykułów, jakie zajmuje dana wersja językowa. Jak widać, wszystkie anglojęzyczne projekty są największe w swoich kategoriach. Niemieckojęzyczne, poza Wikiźródłami i Wikisłownikiem, zajmują drugie miejsca. Polskojęzyczne mieszczą się zawsze w pierwszej dziesiątce.

Oprócz liczby artykułów pozostaje jeszcze kwestia jakości poszczególnych projektów. Polskojęzyczna Wikipedia mająca już za sobą sprawę hasła o fikcyjnym komuniście, zaczęła w sposób zorganizowany podchodzić do dbania o jakość haseł: między innymi powstała inicjatywa „antyhoax”, czyli szukanie fałszywych informacji wprowadzonych do Wikipedii. Również przy okazji tworzenia wydania DVD (które właśnie ukazało się w sklepach) hasła polskojęzycznej Wikipedii zostały przejrzane pod kątem najbardziej oczywistych błędów. Siostrzane projekty nie mają tak dobrze zorganizowanych procedur dbania o jakość artykułów; przegląda je też mniej osób, więc słabszy jest efekt ciągłego poprawiania haseł przez odwiedzających.

ŹródłaEdytuj